Meny

BLI MEDLEM

Jo flere medlemmer - jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Vi inviterer deg derfor med på laget!

Våre medlemmer er små og store virksomheter i alle bransjer, og vi er en attraktiv og aktiv møteplass for næringslivet i Indre Salten.

Et sted for nettverksbygging og nye samarbeidsrelasjoner. Du er tilstede der beslutningstakere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med på å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet.

Vi jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet, og vi jobber for å videreutvikle Saltenregionen til et spennende og utviklende sted å bo, jobbe og leve i.
VELKOMMEN TIL SALTENREGIONENS NÆRINGSLIVSNETTVERK

Som medlem får du:
  • Næringspolitisk innflytelse og mulighet for innspill til saker som opptar deg
  • Nettverk hvor du treffer bransjekolleger, potensielle kunder og leverandører
  • Kompetansepåfyll og faglige samlinger/konferanser
  • Nyheter og oppdateringer om det som skjer i regionen vår
  • Råd og veiledning
  • Fauske Næringsforum jobber også med nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. 

Fauske Næringsforum arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Vår hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at du som medlem får noe tilbake gjennom tiltak vi gjennomfører, og som skal gi økt verdiskaping hos deg som medlem.

Innflytelse sammen med NHO
Vi er medlem av NHO fellesskapet og har jevnlige møter med NHO og næringsforeningene i nord. Sammen jobber vi for å bedre rammebetingelsene for næringslivet.

Vårt motto er; "En og en er vi god, men best er vi SAMMEN"