Meny

BLI MEDLEM

Bli med i fellesskapet!

Sammen er vi med på å styrke næringslivets konkurransekraft. Velkommen som medlem.

Et sted for nettverksbygging og nye samarbeidsrelasjoner. Du er tilstede der beslutningstakere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med på å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet.

Vi jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet, og vi jobber for å videreutvikle Saltenregionen til et spennende og utviklende sted å bo, jobbe og leve i.
VELKOMMEN TIL SALTENREGIONENS NÆRINGSNETTVERK
Blant våre medlemmer finner du alt fra små oppstartsbedrifter til store hjørnesteinsbedrifter i et mangfold av bransjer. Vi er en attraktiv og aktiv møteplass for næringslivet i regionen. Det de alle har til felles er at de sammen bidrar til å styrke næringslivets rammevilkår og positive utvikling.

Som medlem får du:
  • tilgang på et stort utvalg av frokost/næringslivslunsjer og møtearenaer
  • mulighet til å markedsføre egen bedrift og ansatte
  • dele kunnskap og bygge nettverk
  • gi innspill til næringspolitiske saker som opptar deg
  • kompetansepåfyll og faglige samlinger
  • nyheter og oppdateringer om det som skjer i regionen vår

Fauske Næringsforum arbeider for å hjelpe og ivareta våre medlemmer sine interesser, gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Innflytelse sammen med NHO
Vi er medlem av NHO fellesskapet og har jevnlige møter med NHO og næringsforeningene i nord. Sammen jobber vi for å bedre rammebetingelsene for næringslivet.

Vårt motto er; "En og en er vi god, men best er vi SAMMEN"