Meny
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Offentlige anbud på matvarer - et hinder for lokalprodusert mat

11.03.2024
Et samlet nordnorsk næringsliv vil ha mer nordnorsk mat på offentlig eide bord i Nord-Norge. Næringsarena Nord advarer mot konsekvensene av store anbudsavtaler både i Forsvaret og i kommunene.
Næringsarena Nord er en sammenslutning for næringsforeninger i Nord-Norge, og representerer de aller fleste bedriftene i landsdelen. Vi er bekymret for lokale nord-norske matprodusenters muligheter til leveranse av bærekraftig og kortreist mat i store offentlige anbud.

Det offentlige må gå foran på en måte som ivaretar nordnorsk matproduksjon og beredskap i landsdelen vår.

Vekting i store anbud fra det offentlige er avgjørende for nordnorske matprodusenter og tilvirkningsbedrifter når anbud legges ut.
 
I de siste ukene er vi blitt gjort oppmerksom på forsvarets anbud og «Drytech-saken» som er et Tromsøfirma, samt et anbud som er lagt ut på vegne av 16 kommuner i Nord-Norge som skal gjøre felles innkjøp til kommunene. Begge anbudene er rettet mot grossister, men vil få stor betydning for kortreiste lokale råvare- og matprodusenter i landsdelen.
 
Tildelingskriteriene innehar, så vidt vi kan lese, ingen annen vekting enn pris. Dette medfører at bærekraft og miljøavtrykk er ikke vektlagt og vil derfor resultere i at lokale varer fra nord-norske leverandører  ikke vil bli foretrukket. Dette henger også sammen med hva de store grossistene har av varenummer i sitt utvalg.

Det ligger heller ingen vektig på at X antall % av produktene skal være fra nord-norske råvareleverandører. Det betyr at potet, kjøtt, gulrot, fisk og andre varer som produseres i nord med kort transport, og dermed mindre miljøavtrykk, med lokal verdiskaping og søkelys på bærekraft ikke vil bli foretrukket av grossist i anbudet. Dette handler også om mangel på mulighet for transport og leveranse fra lokalt næringsliv og anledning til leveranse utenom grossistens kjøre og leveringsrute. Saken er komplisert og inneholder mange faktorer som kan være vanskelig å ivareta i prosessen med et anbud men når råvareprodusenter og matprodusenter i landsdelen slår alarm er det de vi må lytte til.
 
Er bekymret for utviklingen i nord
Den store konsekvensen av å ikke ha med en vekting på bærekraft og lokal mat fra nord er at man på sikt bygger ned eget næringsliv og kanskje til og med arbeidsplasser i egen kommune.  Når det gjelder nevnte anbud vil det kunne ha store positive ringvirkninger for nordnorske matprodusenter og tilvirkningsbedrifter som rigger landsdelen for beredskap, men det er et stort, men; anbudet tar ikke høyde for dette. Rapporten uttaler at hvis lokale og regionale bedrifter ikke når opp i konkurransene vil de heller ikke være øvd og trent for å håndtere beredskapssituasjoner når det er nødvendig. Og ettersom de ikke har kontrakter med offentlige aktører, er de ikke nødvendigvis gripbare ressurser for myndighetene når krisen inntreffer. Den store konsekvensen av å ikke ha med en vekting på bærekraft og lokal mat fra nord er at man på sikt bygger ned eget næringsliv og kanskje til og med arbeidsplasser i egen kommune.
 
Nedbygging?
I senere tid har konkurransen Matvarer for kommuner i Nord-Norge 2024-2027 blitt oppdatert ved at utlyser av anbud, på vegne av kommunene, har valgt å inkludere lokalmat, men kun som et notat som sier ved at kommunene som deltar i denne konkurransen har et sterkt ønske om å kunne kjøpe mat fra lokale produsenter gjennom rammeavtalene i dette anbudet. Notatet er å regne mest som en oppfordring til grossistene. Vi mener dette ikke tilstrekkelig, men at kommunene bør sette seg inn i handlingsrommet de har for å kunne handle lokalt, og ikke overlate hensyn til beredskap i landsdelen til uavhengige grossister som ikke nødvendigvis har dette som sitt fokusområde.

Ringvirkninger
Næringsarena Nord oppfordrer offentlige aktører til å være bevisst hvilke tildelingskriterier og vekting av krav som legges i store anbud i Nord. Konsekvensene er langt større enn akkurat anbudet og ringvirkningene rammer på sikt stabilitet og produksjon i nord som er viktig for bosetting, beredskap og tilstedeværelse i en landsdel som er viktig for Norge å opprettholde på både i fredstid og urolige tider. Det offentlige bør gå foran som et godt eksempel og kreve bærekraftig leveranse som understøtter lokale leverandører for slik å sørge for produksjon og bosetting i nord for nord. Dette er fullt mulig uten å bryte regelverk for anbud.

På vegne av medlemsbedrifter håper vi på endring i praksis ved anbud for å støtte opp om landsdelens matprodusenter og leverandører og dermed gi Nordnorsk kortreist, bærekraftig og viktig mat på bordet i alle kommuner og offentlige mottakere.
facebook

Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Siste nytt