Meny
Salus

Nytt medlem

09.01.2024
Stiftelsen Salus er en stiftelse med base i Valnesfjord. Formålet til stiftelsen er å hjelpe mennesker og dyr i sårbare situasjoner.
 
Alt arbeid som utføres av mennesker som er tilknyttet stiftelsen Salus enten som styremedlem, ansatt eller frivillig, er basert på respekt, trygghet, dedikasjon og kvalitet. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret.

Historien bak stiftelsen Salus
I 2017 ble idéen om en organisasjon født, en organisasjon som hjelper både barn og dyr som har blitt utsatt for vold og overgrep.

I flg styreleder Melanie Merz er det i dag ingen lignende ordning for dyrene til de som av ulike årsaker søker tilholdssted ved et krisesenter i Saltenregionen. I hele landet er det  svært få krisesentre som har fått til en ordning, og på grunn av dette er det mange som vegrer seg til å søke hjelp. 

Herdis Kyed og Melanie Merz inviterte Janicke Toxen Flack og Hin Hoarau Heemstra, begge fra Valnesfjord, til å bli med i en arbeidsgruppe for å finslipe idéen. Arbeidsgruppen ønsket å skape en organisasjon som består med tiden, ikke eies av noen, ikke gir avkastning og er uavhengig av medlemmer eller gründernes virke. Derfor valgte arbeidsgruppen organisasjonsformen stiftelse. 

I 2021 ble det tydelig for arbeidsgruppen hva organisasjonen skal jobbe med konkret.

Den nye organisasjonen skal:
 
  • hjelpe mennesker med å komme seg ut av forhold som er preget av vold eller overgrep og vil dermed hjelpe barn og dyr med å få en volds- og overgrepsfri hverdag.
  • hjelpe barn og ungdom med å mestre sorg, uansett årsak for sorgen, og vil dermed hjelpe med å mestre fremtidige livskriser og vil bidra med å minimere vold mot seg selv og andre.
  • hjelpe domestiserte og ville dyr som ble skadet slik at disse kan leve videre enten sammen med mennesker eller i sine naturlige habitater.

Stiftelsen Salus ble endelig stiftet av Herdis Kyed og Melanie Merz i februar 2023 i Valnesfjord, her kan du lese mer om stiftelsen Stiftelsen Salus
facebook

Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Siste nytt