Meny
Bilde vedr. grunnrenteskatt

Mulige effekter av grunnrenteskatt på havbruk

10.11.2022
En viktig næring for kysten vår er havbruk. En innovativ og fremtidsrettet næring som skaper arbeidsplasser og verdiskaping langt utover sitt eget virke. I de siste årene har havbruk blitt pekt på som en sentral vekstnæring av nasjonen, men nå endrer rammebetingelsene seg over natta og skaper stor usikkerhet i næringa. Med store verdier i spill, er det avgjørende å ha et faktagrunnlag å legge til grunn i den videre diskusjonen.

Fauske Næringsforum er med i nettverket Næringsarena Nord, og sammen med en  rekke andre regionale næringsforeninger og næringsallianser, samt flere regionale sparebanker har vi fått utredet regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruk. Rapporten  er utformet av Junior Consulting (JrC) og NHHS Consulting (NC) Finnmark. Rapporten tar for seg skattens utforming, dens påvirkning på kapitaltilgangen til bedriftene og ringvirkningene dette har på Kyst-Norge.

 

Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av JrC og NC, samt data fra spørreundersøkelser og relevant innsikt fra andre rapporter.

 

Rapporten har følgende hovedfunn:
 

  • Skatten påvirker langt flere havbruksbedrifter enn skissert
  • Normpris svekker kontraktsmarkedet og fører til volatile innkjøpspriser
  • Normpris øker effektiv beskatning og risiko
  • Prosjekter for omtrent 35 mrd. NOK er stanset eller satt på pause
  • Overskuddet fra havbruk reinvesteres langs kysten og en redusert kontantstrøm vil påvirke denne verdiskapingen negativt
  • Ringvirkningene påvirker også det offentlige Norge negativt. Grunnrenteskatt kan bli et nullsumspill
  • Tilliten til norske investeringer er svekket
 

For Nord-Norge kan vi også trekke frem:
 

  • Flere store investeringer er stanset i regionen
  • Nordnorsk investeringsfond er lagt på is. 800 millioner skulle gå til å skape og styrke investeringer i Nord-Norge
  • Kommunene i regionen tapte stort på årets lakseauksjon. 85% av usolgt kapasitet befinner seg i regionen.

Les rapporten i sin helhet her; Lakseskattens utfordringer
facebook

Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Siste nytt