Meny
bilde av deltakere i Kompetansepilot Salten
Fra samling med deltakere i Komptetansepilot Salten

Kompetansepilot Salten informerer om etter- og videreutdanning

21.10.2022
Fauske Næringsforum er med i et kompetansenettverk "Kompetansepilot Salten" hvor vi jobber i samarbeid med ulike aktører om å kartlegge kompetansebehov og legge til rette for at ansatte i ulike næringer får tilgang til relevant kompetanse.
Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring. Tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

Vi kommer i nærmeste fremtid til å kjøre frokost og lunsjmøter med dette som tema hvor næringslivet inviteres inn.

I møtene ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak tilpasset din virksomhet/bedrift.

Prosjektleder for Kompetansepilot Salten
 
  • John Howard Bottolfsen, og kan kontaktes på mobiltelefon 988 99150, evt mailadresse; johbot@vgs.nfk.no
facebook

Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Siste nytt