Offentlig innkjøp

Fauske kommune, sammen med de andre SIIS-kommunene, benytter innkjøpsportalen Ajour.

Her er det eget verktøy for gjennomføring av konkurranser på de områder der vi ikke allerede er bundet opp i rammeavtaler.Vi har lenge ønsket at lokale firma skal være registrert i programmet for å gjøre det enklere å sende ut forespørsel uten å måtte huske på hvem som finnes av lokale leverandører.
Det er nå åpnet for at ALLE næringsdrivende i Fauske SELV kan registrere sitt firma og på hvilke områder de tilbyr varer og tjenester.
Denne muligheten blir også annonsert i aviser, men hvis dere har mulighet å legge denne informasjonen ut på hjemmesiden eller har kontaktlister dere kan bruke mot lokale firma, så hadde det vært veldig bra.
Hvis dere har mulighet å distribuere teksten under gjennom dine kanaler, hadde det vært supert:

 

Fauske kommune og SIIS gjør det enklere å forespørre lokalt næringsliv.

4. juni.2014 åpnes en bedriftsportal som alle leverandørene i Salten kommune, og kommuner som bruker Ajour Innkjøp, kan registrere seg i.
Leverandørene vil da bli direkte linket opp mot kommunens eget innkjøpssystem for kjøp under 500.000, der kommunen ikke allerede har rammeavtale.
Trykk på linken https://bedrift.pssu.no for registrering av eget firma.

Det finnes noen firma registrert fra før i registeret, men gjennom å gjøre registreringen på nytt sikrer vi at all informasjon blir oppdatert av leverandørene selv.

En slik løsning er unik på den måten at den sikrer lokalt næringsliv en direkte kobling til kommunens innkjøpsløsning slik at det er lett å finne dem, og sende ut forespørsler til dem. Lokalt næringsliv må selvsagt konkurrere på lik linje med andre om det som kommer, men en slik portal gjør at innkjøperne i den enkelte kommune lettere kan finne leverandører under kategori, fra egen kommune, fra region eller fra hele fylket. Er det nok leverandører i egen kommune, er regelverket slik at en må forespørre minst 3 leverandører, og da kan en forespørre bare leverandører fra egen kommune eller region. Det styrer den enkelte innkjøper.

For kjøp over terskelverdi (kr. 500 000 ekskl. mva) må konkurranser imidlertid publiseres på DOFFIN.

Registrering i leverandørbasen er gratis, men det vil påløpe en årlig kostnad på 250 kroner for vedlikehold av informasjonen. Dette er noe som leverandøren av programvaren fakturerer og administrerer. Det vil etter hvert bli sendt ut brukernavn og passord til de som registrerer seg for tilgang til å oppdatere informasjonen i leverandørbasen.